top of page
Three Women

ZMOREM

Zmoreš? Verjamem, da zmorem.

Projekt »Zmorem.« je eden od nosilnih programov Lions kluba Ljubljana Viva. Vključuje razne aktivnosti društva, usmerjene v podporo ženskam. Naš namen je:

  • opolnomočenje žensk,

  • izgradnja pozitivne samopodobe pri ženskah,

  • osamosvojitev in neodvisnost žensk ter

  • izoblikovanje žensk kot pozitivnega zgleda za  njeno okolico. 

V okviru projekta »Zmorem.« ženskam nudimo različne oblike podpore na njihovi poti do bolj kakovostnega življenja - od mentoriranja, usmerjanja, svetovanja in pravne pomoči pa vse do finančne podpore pri pridobivanju novih znanj, veščin in izobrazbe. Finančni del projekta  poteka pod okriljem Vivinega sklada.

S projektom »Zmorem.« Vive spodbujamo samoiniciativne in proaktivne ženske, ki izkazujejo željo, voljo in motivacijo po izboljšanju svojega trenutnega finančnega, socialnega ali družbenega položaj ter jim nudimo podporo v tistih trenutkih na njihovi poti, ko se soočijo z oviro ali izzvom.

Vive podpiramo in zaupamo v ženske, ki verjamejo, da zmorejo.

bottom of page