top of page
Team work

DELUJEMO

Vsako potovanje se začne z enim korakom. Pogosto je potrebno samo eno dobro dejanje, ena spodbudna beseda, en velikodušen dar, da prinesemo upanje in spodbudo tja, kjer je najbolj potrebno.


V Lions Klubu Ljubljana Viva svojo pozornost primarno usmerjamo v pomoč ženskam in ženskam z otroki, ki živijo v težkih socialnih razmerah. V skladu z našim vodilom »Ženske ženskam in otrokom«  

svoje poslanstvo udejanjamo s prostovoljnim delom na različnih projektih, ki so namenjeni:

  • skrbi za ženske in matere ter otroke v težavah;

  • pomoči varovankam, ki jo potrebujejo na področju izboljšanja izobrazbene ravni;

  • kakršnokoli pomoči vsem socialno ranljivim skupinam;

  • organizaciji in izvedbi dobrodelnih dogodkov kluba;

  • sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami in zavodi, ki pomagajo ženskam in otrokom ter družinam v stiski kot so Zveza prijateljev mladine, Dom Malči Belič, Krizni centri za otroke in mladostnike, Materinski domovi, CSD, društvo SILA, Zavod za slepo in slabovidno mladino, Zavod pod strehco, itd.


Verjamemo, da skupaj zmoremo več. Zato podpiramo in aktivno sodelujemo tudi pri projektih Lions Slovenija, ostalih slovenskih Lions klubov in drugih dobrodelnih organizacij ter ostalih mednarodnih aktivnosti Lions Clubs International.


Mednarodno delovanje


V zadnjih 100 letih se je prijaznost Lionsov razširila čez meje, oceane in celine. Z več kot 1,4 milijona članov imamo priložnost svet, v katerem živimo, izboljšati. Zato svojo globalno storitev združujemo na petih področjih, za katere ocenjujemo, da predstavljajo pomembne izzive človeštvu. Verjamemo, da je naša odgovornost, da aktivno iščemo odgovore na njih.


Mednarodna zveza Lions klubov globalno deluje na petih ključnih področij:


bottom of page