top of page
thumbnail_stenska tipanka-Center IRIS.jp

STENSKA TIPANKA ČUDEŽNO POTOVANJE DEKLICE ADE IN KUŽKA BENIJA

V sodelovanju z Zavodom za slepo in slabovidno mladino smo leta 2016 predstavili prototip »stenske tipanke«,učnega pripomočka za razvoj čutil, spoznavanje brajeve pisave, učenje, raziskovanjein osveščanje o potrebah slepih in slabovidnih. Tipanka je plod sodelovanja strokovnjakov, ki so svoje znanje in izkušnje z različnih področij prenesli v upodobitev veččutne in večnamenske stenske tipanke, ki služi kot inovativna, nenavadna in drugačna enovita učilnica. Glavni cilj projekta je bil zapolniti vrzel, ki se kaže pri opismenjevanju, branju in učenju slepih in slabovidnih. Razvoj prototipa stenske tipanke, ki krasi stene stopnišča Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, je bil velik dosežek. Z njo je bila ustvarjena možnost, da slepi in slabovidni otroci neposredno izkusijo in doživijo svet okoli sebe. Ob tem pa je najpomembnejši vidik stenske tipanke to, da otrok ob njej ni pasiviziran, temveč aktivno udeležen v dogajanje. Prav neposredna izkušnja je za njihov razvoj še toliko bolj pomembna, saj se ne morejo učiti s posnemanjem kot videči vrstniki.

bottom of page