top of page
Woman with Laptop

3. RAZPIS VIVIN SKLAD 2023

Namen razpisa

Razpis je namenjen zbiranju prijav za dodelitev finančne podpore pri izbraževalnem procesu žensk iz Vivinega sklada.

Dodeljena sredstva bodo namenjena finančni podpori za obiske tečajev, vpisnine v izobraževalne programe, donacije tehnične opreme in ostale izbraževalne aktivnosti, ki jih izbrane ženske ne zmorejo v celoti pokriti bodisi z lastnimi sredstvi ali z drugimi oblikami donacij in štipendiranj.

Kdo se lahko prijavi na razpis?

Razpis je namenjen ženskam vseh starosti iz celotne Slovenije.

Rok za prijavo

Rok za oddajo razpisne dokumentacije je 15.3.2023 do 15.00 ure.

Postopek prijave

Kandidatka mora ob prijavi oddati obrazec iz razpisne dokumentacije. Obrazec mora biti izpolnjen v slovenskem jeziku. Kandidatke lahko razpisno dokumentacijo oddajo:

  • v elektronski obliki na lionsclubviva@gmail.com

  • v tiskani obliki (zaprta kuverta) na naslov Lions klub Ljubljana Viva, Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana s pripisom »Vivin sklad 2023 – Ne odpiraj«.«

Rok za oddajo razpisne dokumentacije je 15.3.2023 do 15.00 ure.

Postopek izbora

Komisija za obravnavo prošenj Lions kluba Ljubljana Viva bo izvedla pregled vseh pravočasno prispelih prošenj in pripravila ožji izbor kandidatk, s katerimi bo izveden individualni razgovor.

Na osnovi izida individualnih razgovorov bo komisija pripravila končni predlog kandidatk za prejem donacije Vivinega sklada, ki ga bo potrdilo članstvo Lions kluba Ljubljana Viva.

Z izbranimi prejemnicami donacije Vivinega sklada bo Lions Klub Ljubljana Viva sklenil  pogodbo o podpori. 

Zaključek izbora

Razpis za dodelitev donacij iz Vivinega sklada za leto 2023 bo zaključen najkasneje do            1. julija 2023. Vse prijavljene kandidatke bodo pisno obveščene o zaključku izbora.

Vrednost donacije

Višine oziroma finančna vrednost posamezne donacije se določi v okviru postopka izbora. Lions Klub Ljubljana Viva si pridružuje pravico, da v okviru razpisa ne podeli donacije.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije na temo razpisa za dodelitev donacije Vivinega sklada za leto 2023 nas lahko kontaktirate na 031 615 158 ali lionsclubviva@gmail.com.

"HVALA VSEM, KI PODPIRATE VIVIN SKLAD"

tus_drogerija-logo_edited.png
bottom of page