top of page
Geometric Lioness

LIONIZEM

Lions Slovenija štejemo okvirno 1500 članov in smo v Sloveniji prisotni že več kot 30 let.

Smo del največje mednarodne prostovoljne mednarodne organizacije na svetu  Lions Clubs International (link na https://www.lionsclubs.org/en). Več kot 1,4 milijona skrbnih moških in žensk iz okoli 48.000 klubov in več kot 200 držav pomagamo z namenom, da trajno vplivamo in spreminjamo življenja širom sveta. Lionsi smo ljudje, ki pomagamo.

Lionsi v Sloveniji svoje delo gradimo na temeljih našega poslanstva:

»Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta za človekoljubne potrebe in prostovoljno pomagati v ožjih in širših skupnostih.«

Delujemo pod geslom  »Pomagamo« in zasledujemo naslednje cilje lionizma:

 • Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.

 • Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.

 • Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.

 • Povezovati klube v prijateljstvu, tovarištvu in medsebojnem razumevanju.

 • Omogočati odkrito obravnavanje vseh vprašanj, vendar brez politične strankarske in verske nestrpnosti.

 • Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.

Pri našem delu nas vodijo naslednja etična načela:

 • Verjamem v vrednost svojega poklicnega dela in si poskušam pridobiti ugled dobrega delavca v korist skupnosti.

 • Prizadevam si biti uspešen pri svojem poklicnem delu in pričakujem za to ustrezno povračilo, vendar ne za ceno samospoštovanja in kakovosti.

 • Zavedam se, da ne smem z uveljavljanjem samega sebe škodovati drugim in da moram spoštovati svoje sodelavce, stranke in samega sebe.

 • Nesebično rešujem dvome o pravicah ali etiki svojega položaja ali odnosa do drugih.

 • Sodim, da je prijateljstvo cilj, ne pripomoček, in da pravo prijateljstvo ni v koristoljubju, temveč v pomaganju.

 • Spoštujem svoje dolžnosti do naroda, države in skupnosti in jim ostajam zvest v misli, besedi in dejanju ter jim nesebično namenjam svoj čas, delo in denar.

 • Pomagam bližnjim, jih tolažim v nesreči, jih podpiram v stiski in rešujem v revščini.

 • Gradim, ne podiram, sem obziren v kritiki in nesebičen pri pohvali.

bottom of page